Oferta

Wsparcie udzielane przez Fundację przebiega w modelu One Stop Shop. W naszym wydaniu oznacza to:

 1. Oszczędność czasu i wygoda- obsługa wielu różnych potrzeb w jednym miejscu.
 2. Kompleksowe rozwiązania- optymalizacja oferty w szerokim zakresie usług proinnowacyjnych.
 3. Koherentność i spójność- obsługa i zarządzanie pod pełną kontrolą jednego podmiotu.

 

Jako Ośrodek Innowacji koncentrujemy się na świadczeniu usług proinnowacyjnych, zazwyczaj związanych z procesami tworzenia i wdrażania innowacji. Mogą one mieć różnorodny charakter, od innowacji technologicznych poprzez procesowe, a na produktowych kończąc. Nierzadko występują łącznie, w różnych proporcjach. Nie zależnie od miksu potrzeb dzielimy swoje działania na dwie zasadnicze frakcje:

 1. Doradztwo proinnowacyjne, obejmujące obszary:
  • technologiczne,
  • prawne,
  • biznesowe,
  • marketingowe,

W tym modelu znacząco odciążana jest struktura Klienta, co pozwala skupiać się na biznesie korowym. Jednocześnie przedsiębiorstwo nie jest zobligowane do zdobywania nowych kompetencji, potrzebnych jedynie na czas przygotowania i przeprowadzenia wdrożenia innowacji. Kluczowe znaczenie mają tutaj usługi związane z technologią, a świadczenie ich można porównać do instytucji inżyniera kontraktu. Zapewniając całościową obsługę złożonych procesów [np: stworzenie wymaganej dokumentacji, obsługę wyboru dostawców, nadzór nad wdrożeniem i odbiorami], Fundacja ogranicza ryzyka w nich rozproszone.

 1. Dostawa rozwiązań technologicznych poprzez:
  • budowę specjalistycznych zespołów,
  • powoływanie konsorcjów dostawców,

Model ten dedykowany jest relacji, w której Klient samodzielnie zarządza głównymi procesami w projekcie. Delegowaniu podlega natomiast sfera produkcji czy wdrożenia innowacji.

 

Fundacja Human Cloud posiada własny zespół certyfikowanych specjalistów, wykorzystuje także strategiczne partnerstwa z instytucjami czy wyspecjalizowanymi podmiotami gospodarczymi o ustalonej renomie. Łącznie, w kontekście skali działalności jak i zakresu, gwarantują one najwyższy poziom usług. Model ten zapewnia zwinność współpracy oraz bezpośredni dostęp do specjalistów z niemal wszystkich dziedzin ICT i innych technologii.

 

Będąc Instytucją Otoczenia Biznesu wplatamy, w proces świadczenia usług, elementy naszej misji. Wyraża się to poprzez stwarzanie warunków  do  synergicznych  działań, rozwijania pomysłów, zdobywania wsparcia w postaci zasobów, wiedzy i umiejętności. Współpraca, rywalizacja i wspólna kreacja wartości są kluczowymi elementami naszych działań w tym zakresie. Tym samym oprócz realizacji zasadniczych zadań promujemy postawy tworzące bogate podłoże dla wzrostu i sukcesu wszystkich zaangażowanych stron. Zazwyczaj przekłada się to na długofalowe relacje, co najlepiej świadczy o skuteczności naszego podejścia.