Doświadczenie

Ponad dekada doświadczeń, wynikających z realizacji misji fundacji oraz praktyki prowadzenia projektów, stanowi fundament do realizacji kolejnych innowacyjnych działań. Zgodnie z przyjętą strategią, bazujemy na 3 filarach stanowiących jednocześnie kompletny ekosystem usług:

  1. Doradztwo unijne.
  2. Doradztwo proinnowacyjne.
  3. Wdrożenia.

Będąc Ośrodkiem Innowacji, certyfikowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wyświadczyliśmy kilkaset proinnowacyjnych, specjalistycznych usług. Pozwoliło to zebrać, w ostatnich latach, ogromne doświadczenie stanowiące fundament kompetencji, jakimi dziś dysponujemy. Wśród nich wyróżniają się działania świadczące o naszej elastyczności i zdolnościach budowania ekosystemów współpracy. Jest to też jeden z podstawowych czynników, umożliwiających nam uzyskiwanie wysokiej skuteczności oraz swobodę poruszania się w różnych obszarach, co ilustrują poniższe przykłady:

 

Human Cloud stworzył koncepcję oraz powołał do jej realizacji konsorcjum, kilkudziesięciu podmiotów, wyspecjalizowane w realizacji projektów Przemysłu 4.0. Projekt o nazwie DIGITAL CLOUD INNOVATION HUB przeszedł krajową preselekcję programu EDIH- Europejskich Hubów Cyfrowych Innowacji. Następnie  uzyskał akceptację Komisji Europejskiej, o czym świadczy wyróżnienie w postaci Seal of Excellence.

 

Fundacja jest partnerem jednego z czołowych producentów cynku metalicznego na świecie. Współpraca obejmuje swoim zakresem transformację cyfrową oraz doradztwo unijne. Jako pierwsze z planowanych działań przeprowadzono audyt gotowości cyfrowej zakładów oraz kilkumiesięczny cykl szkoleń z zakresu P4.0 dedykowany kadrze zakładu. Kolejne działania obejmować będą usługi proinnowacyjne, zgodne z profilem działalności Ośrodka Innowacji, jakim jest Human Cloud.

 

Klaster Human Cloud, z koordynatorem w postaci Fundacji, to koncentracja ponad 70 podmiotów, w tym uczelni wyższych, IOB oraz podmiotów gospodarczych o różnej skali i profilach działalności. Dzięki działalności Klastra, jego członkowie uzyskali wymierne wsparcie w postaci doradztwa strategicznego, prawnego czy operacyjnego. Human Cloud animował wymianę doświadczeń i wspierał współpracę członków klastra oraz zapewniał różnorodne usługi proinnowacyjne.