Human Cloud doradza jak pozyskiwać  wsparcie

Podczas konferencji klastra przedstawiono całą paletę  możliwości, jakie w najbliższych miesiącach mogą  uzyskać  jego czlonkowie.

Konferencja była tradycyjnie okazją do podsumowań i przedstawienia planów na najbliższe miesiące oraz przywitania nowych członków  klastra. Głównym punktem agendy były jednak kwestie związane z pozyskiwaniem wsparcia przez członków klastra.
Najciekawsze ścieżki w tym zakresie przedstawił Pan Jan Żmuda, reprezentujący firmę A1, będącą partnerem klastra w kwestiach pozyskiwaniu funduszy unijnych. Szczególne rekomendacje uzyskały działania, w ramach których prowadzone będą prace B+R oraz powstawać mają  konsorcja.  
Impreza odbyła się 11. października 2016 na terenie Parku Technologicznego Euro – Centrum w Katowicach.

 

Human Cloud doradza jak pozyskiwać  wsparcie

Print Friendly, PDF & Email