Human Cloud akredytowanym Ośrodkiem Innowacji

30 sierpnia 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów przyznał Human Cloud certyfikat Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Tym samym zostaliśmy akredytowanym Ośrodkiem Innowacji.

Jako akredytowany Ośrodek Innowacji, Human Cloud świadczy usługi wspierające małe i średniej wielkości firmy we wdrażaniu nowego lub ulepszanego produktu (innowacja produktowa o charakterze technologicznym) lub usprawnianego procesu produkcji (innowacja procesowa o charakterze technologicznym). Tego typu projekty objęte są unijnym dofinansowaniem, które może wynieść nawet 700 tys. zł na inwestycje i do 350 tys. zł na usługi. 
Human Cloud w szczególności może pomóc firmom we wdrożeniu innowacji realizując dla nich następujące usługi:

 • audyt innowacyjności,
 • analiza alternatywnych ścieżek rozwoju przez wdrażanie innowacji,
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji.
 • analiza ryzyka wdrożenia innowacji,
 • poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych,
 • doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu pilotażowym innowacji,
 • uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji,
 • doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji,
 • poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii,
 • doradztwo w zarządzaniu własnością̨ intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej.

 

  Print Friendly, PDF & Email