Zarząd Klastra

Zarząd Klastra składa się z przedstawiciela Koordynatora Klastra, przedstawiciela Rady Klastra oraz sekretarza powołanego przez Przewodniczącego Zarządu Klastra. Oto jego aktualny skład:

 

Mariusz Tomaka- Przewodniczący Zarządu Klastra

Marek Wiśniewski- Członek Zarządu Klastra

Katarzyna Szczyrba- Sekretarz Zarządu Klastra