Testy

„Od poziomu testów zależy poziom tworzonego oprogramowania.”
Tę regułę znają wszyscy, jednak rzadko, jej realizacja nie nastręcza problemów. Mamy na to sposób!

 

Z pomocą Human Cloud, wszelkie kwestie związane z planowaniem oraz realizacją nawet złożonych procesów testowych mogą być realizowane wydajniej niż własnymi siłami. W wielu przypadkach otwieramy przed naszymi członkami możliwości wcześniej dla nich nieosiągalne.
Nasz klaster posiada bogate zasoby zarówno sprzętowe i w postaci software. Są one kolokowane przy zachowaniu najwyższych standardów technicznych, w tym także bezpieczeństwa. Stanowi to podstawę do budowania różnego rodzaju środowisk testowych, które obejmują różne technologie i zróżnicowane scenariusze działań. To środowisko oddajemy na bardzo preferencyjnych warunkach do dyspozycji członkom naszego klastra do testowania nowych koncepcji, rozwiązań i produktów.

Procedura korzystania z oferowanej przez nas usługi testów jest maksymalnie uproszczona, jednocześnie pozwalając na równoległe działania wielu zespołów:

  • Zgłoszenia potrzeb trafiają do IT Klastra

  • Administrator Human Cloud określa możliwe harmonogramy działań, które potencjalnie obejmują wiele środowisk i wielu użytkowników jednocześnie. 

  • IT Human Cloud przygotowuje środowisko o ustalonych parametrach i przekazuje je użytkownikom. 

  • Istnieje możliwość wsparcia ze strony IT Klastra zarówno jeśli chodzi o projektowanie środowiska jak i przebiegu testów.

Jedyne koszty jakie ponoszą członkowie klastra są związane z pracą zespołu IT, sprzęt oraz użyte licencje udostępniane są bezpłatnie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza: