Szkolenia

Wyszkoleni pracownicy to podstawa sukcesu każdej firmy. Otrzymanie wsparcia w zakresie szkoleń, jest dzięki Human Cloud proste jak nigdy wcześniej.

 

Proces szkolenia i certyfikacji wiąże się ze znacznymi obciążeniami organizacyjnymi i finansowymi. To zazwyczaj są podstawowe bariery w procesie podwyższania kwalifikacji. Dla tego pracownicy wszystkich firm należących do Human Cloud mogą brać udział w rozbudowanym programie szkoleń. Obejmuje on obszary miękkie oraz techniczne w tym także specjalistyczne kończące się certyfikacyją.

Organizowane cykle szkoleniowe lub pojedyncze szkolenia oparte są głównej mierze o potrzeby zgłoszone przez członków klastra. Ich analiza pozwala układać harmonogramy działań z wykorzystaniem środków publicznych, ale także wykorzystując zasoby wewnętrzne klastra.

Koszty udziału w szkoleniach zależą od ścieżki realizacyjnej. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków zewnętrznych, udział w szkoleniu dla pracowników firm z naszego klastra jest bezpłatny. W przypadku szkoleń wewnętrznych, firmy muszą się liczyć z minimalną opłatą pokrywającą koszty obsługi. 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza: