Rada Klastra

Rada Klastra składa się z przedstawicieli Członków Założycieli Klastra. Oto jej aktualny skład:

 

dr hab. inż. Tomasz Trawiński

Krzysztof Górecki

Artur Grodzki

Piotr Grodzki

Mariusz Tomaka

Marek Wiśniewski- Sekretarz Rady Klastra

Wojciech Wolny- Przewodniczący Rady Klastra