Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

Państwowa wyższa uczelnia techniczna o 67-letniej tradycji, która kształci obecnie około 30 000 studentów na 14 wydziałach, blisko 50 kierunkach i 190 specjalnościach. Główna siedziba Politechniki Śląskiej mieści się w Gliwicach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities uczelnia zajmuje 6 miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych.

Adres:
ul. Akademicka 2A,
44-100 Gliwice

Strona główna Politechniki Śląskiej

Print Friendly, PDF & Email