Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

itam

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze inżynierii biomedycznej, kreuje i rozwija innowacyjne technologie dla ochrony zdrowia. Rezultaty prac prowadzonych w Instytucie są wdrażane do praktyki klinicznej w jednostkach służby zdrowia lub w przedsiębiorstwach produkujących wyroby medyczne, w formie nowatorskich opracowań aparatury i systemów medycznych. W Instytucie rozwinięte zostały na światowym poziomie nowe kierunki techniki medycznej obejmujące: nieinwazyjne elektrostymulacyjne metody diagnostyki i terapii chorób serca, systemy monitorowania i nadzoru matki i dziecka w okresie ciąży i porodu, systemy kontroli i nadzoru pacjentów poddawanych elektroterapii serca, adaptacyjne systemy wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej.

W Instytucie prowadzone są prace badawcze i rozwojowe związane z perspektywicznymi kierunkami techniki medycznej obejmujące: techniki monitorowania parametrów biomedycznych i środowiskowych, zaawansowane metody przetwarzania sygnałów biomedycznych dla potrzeb medycyny matki i dziecka, eksperckie systemy informatyczne wspomagające diagnostykę i terapię chorych, systemy telemedyczne, technologie telemonitoringu parametrów biomedycznych, mikroukładowe technologie biosensorów, przetwarzanie informacji biomedycznych metodami inteligencji obliczeniowej, robotykę medyczną obejmującą mechatroniczne urządzenia do rehabilitacji ruchowej, techniki diagnostyki układu krążenia metodami bioimpedancyjnymi.

Adres:
ul. Rossevelta 118,
41-800 Zabrze

Strona główna ITAM

Print Friendly, PDF & Email